Dịch vụ Vệ sinh Initial

Initial Việt Nam là thành viên của tập đoàn Rentokil Initial. Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp Vệ sinh chuẩn mực tích hợp vào mỗi hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Trang chủ

Cùng làm với bạn

Working with You Image

Hầu hết mọi tổ chức đều cần những dịch vụ vệ sinh. Câu hỏi là: bạn sắp sửa chọn ai là nhà cung cấp cho bạn? Initial có kinh nghiệm phong phú trên hầu hết các lĩnh vực, và chúng tôi dựa vào cách tiếp cận của mình trước hết để hiểu biết việc kinh doanh của bạn, rồi tập hợp thành một chương trình về vệ sinh thích hợp với bạn. Từ dịch vụ cung cấp vệ sinh tổng quát, cho đến việc triển khai đặc thù và bảo trì, hãy tin là chúng tôi sẽ làm cho bạn và nhân viên của bạn luôn cảm thấy thoải mái và an toàn.

Thấu hiểu nhu cầu của bạn
Chỉ có sự hiểu biết thấu đáo các yêu cầu doanh nghiệp của bạn, chúng tôi mới có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn.
Dịch vụ Cộng thêm
Tìm hiểu cách thức mà nhóm chuyên môn của chúng tôi hướng đến nhằm cung cấp sự hài lòng toàn diện của khách hàng.
Các câu hỏi thông thường
Tìm mọi câu trả lời cho các câu hỏi thông thường về việc làm việc với chúng tôi.

Liên hệ ngay để được
Tư vấn miễn phí

  • 1800 54 54 83
  • Liên hệ trực tiếp với 
  • Tư vấn viên