Dịch vụ Vệ sinh Initial

Initial Việt Nam là thành viên của tập đoàn Rentokil Initial. Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp Vệ sinh chuẩn mực tích hợp vào mỗi hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Trang chủ

Dịch vụ Cộng thêm

Việc tổ hợp dịch vụ tuyệt hảo với sự hiểu biết sâu sắc doanh nghiệp của bạn là đặc trưng để phân biệt Initial với phần còn lại. Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi cho nhu cầu của bạn. Đó là trách nhiệm cho bất cứ ai ở Initial từ các người quản lý cho đến người tài xế giao hàng. Mọi người trong nhóm của chúng tôi đều tự nguyện giúp cho việc kinh doanh của bạn ngày càng phát triển.

Bất cứ khi nào bạn liên hệ với Initial – dù hợp đồng của bạn là lớn hay nhỏ – bạn chỉ cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng. Người phụ trách dịch vụ của bạn sẽ có sự giám sát toàn bộ về các yêu cầu của bạn, và chúng tôi sẽ cung cấp một hóa đơn, chia theo khoản mục mỗi tháng.

Mọi khách hàng của chúng tôi hưởng lợi ích từ:

  • Một nhóm chuyên biệt có hiểu biết thấu đáo về mọi khía cạnh công việc của bạn.
  • Tư vấn tức thời cho mọi câu hỏi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể có.
  • Ra quyết định nhanh chóng.
  • Khả năng chuyên môn nhiều kinh nghiệm và sâu sắc trên mọi lĩnh vực của dịch vụ và sản phẩm vệ sinh.
  • Nghiên cứu chuyên biệt và phát triển, mang lại lợi ích của sự phát triển mới nhất về dịch vụ cho nhà vệ sinh và môi trường tại nơi kinh doanh của bạn.

Chúng tôi’ luôn sẵn sàng giúp bạn

Liên lạc với chúng tôi

Bạn sẵn sàng nói với Initial chứ?

Mua hay Thuê ngoài?

Liên hệ ngay để được
Tư vấn miễn phí

  • 1800 54 54 83
  • Liên hệ trực tiếp với 
  • Tư vấn viên