Dịch vụ Vệ sinh Initial

Initial Việt Nam là thành viên của tập đoàn Rentokil Initial. Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp Vệ sinh chuẩn mực tích hợp vào mỗi hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Trang chủ

Công ty Toàn cầu am tường Địa phương

Chúng tôi là một công ty toàn cầu, được tổ chức để phân phối đến từng địa phương. Điều này có ý nghĩa gì đối với quý vị? Quý vị sẽ có được dịch vụ vệ sinh đẳng cấp thế giới; dựa vào kinh nghiệm phong phú, quy trình tốt nhất và công tác nghiên cứu và phát triển hàng đầu của chúng tôi. Mặt khác phương thức mà chúng tôi xây dựng có thể bảo đảm đúc kết nguồn kinh nghiệm phong phú của chúng tôi áp dụng tại từng địa phương.

Nhìn chung quý vị thu được nhiều lợi ích từ:

  • Bí quyết công nghệ và tư vấn kỹ thuật của một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ chất lượng cao sẽ do nhân viên địa phương thực hiện và họ sẽ thấu đáo thực tế điều kiện kinh doanh của quý vị.
  • Dịch vụ vệ sinh thực hiện theo cấp độ thỏa thuận hợp đồng.
  • Hệ thống các văn phòng và trung tâm dịch vụ của chúng tôi trên khắp thế giới cũng rất có ý nghĩa vì nếu quý vị có yêu cầu chúng tôi sẽ tập hợp ý kiến tư vấn của chuyên gia thuộc nhiều nước.

Chúng tôi’ luôn sẵn sàng giúp bạn

Liên lạc với chúng tôi

Bạn sẵn sàng nói với Initial chứ?

Mua hay Thuê ngoài?

Liên hệ ngay để được
Tư vấn miễn phí

  • 1800 54 54 83
  • Liên hệ trực tiếp với 
  • Tư vấn viên