Dịch vụ Vệ sinh Initial

Initial Việt Nam là thành viên của tập đoàn Rentokil Initial. Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp Vệ sinh chuẩn mực tích hợp vào mỗi hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Trang chủ

Môi trường và Xã hội

Đối với mọi doanh nghiệp vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng trở nên quan trọng hơn. Chúng tôi luôn theo đúng những hướng dẫn trong tài liệu Good Practice Guidelines được thiết kế để khắc phục và hạn chế những tác động xấu đến môi trường. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có toàn bộ các chính sách thực hiện Trách nhiệm Xãhội của Doanh nghiệp giúp chúng tôi làm tốt nhiệm vụ doanh nghiệp.

Các Vấn đề Môi trường
Hãy xem những bước đi thực tế mà chúng tôi đã đạt được nhằm thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của chúng tôi.
Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp
Hãy tìm hiểu Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp không ngừng nâng cao của chúng tôi.

Liên hệ ngay để được
Tư vấn miễn phí

  • 1800 54 54 83
  • Liên hệ trực tiếp với 
  • Tư vấn viên