Dịch vụ Vệ sinh Initial

Initial Việt Nam là thành viên của tập đoàn Rentokil Initial. Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp Vệ sinh chuẩn mực tích hợp vào mỗi hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Trang chủ

Điều khoản về Bảo mật của Rentokil Initial

Tập đoàn Rentokil Initial luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ điều đó.  chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ chính sách trước khi sử dụng trang này vì việc bạn sử dụng trang này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách.

Chính sách này áp dụng đối với những thông tin cá nhân mà chúng tôi quản lý về các cá nhân, các nhà bán hàng và các đối tác hợp tác. Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng cho những thông tin về các công ty và các tổ chức khác mà chúng tôi quản lý.

Khi duyệt nhanh các trang web của chúng tôi và hầu hết những dịch vụ khác được cung cấp thong qua các trang web này không yêu cầu phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, khi bạn tự ý cung cấp những thông tin cá nhân về bạn, thì với những thông tin cung cấp đó bạn sẽ thông báo cho biết về việc bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng những thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân từ bạn để cho phép chúng tôi phản hồi lại với những yêu cầu hay cung cấp một dịch vụ nào đó khi được yêu cầu. 

Chúng tôi có thể tự động thu thập những thông tin không phải là thông tin cá nhân về bạn như loại trình duyệt internet của trang web mà bạn sử dụng kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không thể bị nhận dạng từ những thông tin này và những thông tin này chỉ để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp một dịch vụ có hiệu quả trên trang web này. 

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hay cho thuê những thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn hay khi được pháp luật yêu cầu. Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ loại bỏ bất kỳ người đăng ký nào (và những thông tin có liên quan) khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Ngoại trừ những điều đã đề cập ở trên, chúng tôi sẽ không chuyển các thông tin chi tiết của bạn cho bất kỳ người nào bên ngoài tập đoàn Rentokil Initial mà không có sự cho phép của bạn. Do chúng tôi hoạt động trong phạm vi toàn cầu, nên thông tin của bạn có thể được chuyển tải đi bất kỳ nơi nào trong phạm vi công ty của chúng tôi trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cẩn trọng hợp lý nhằm đảm bảo rằng mọi việc chuyển tải thông tin này sẽ luôn được an toàn và trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu bạn cung cấp những thông tin cá nhân, thì có nghĩa là bạn đồng ý việc chuyển tải này.  

Trang web này áp dụng tính năng trình duyệt web, hay còn gọi là ‘cookie’. Cookies là các tập tin mà trình duyệt web của bạn nằm trong ổ cứng máy tính của bạn. Đó là cách nhận biết bạn mỗi khi bạn quay lại trang web để bạn không phải nhập lại các thông tin chi tiết cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của các cookies ở trang wikipedia.org. Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn tắt các cookies này. Để thực hiện được điều này, bạn nên truy xuất vào trình đơn trợ giúp trong trình duyệt của bạn, tuy nhiên điều này có thể giới hạn các dịch vụ theo trang web mà bạn có thể sử dụng.

Trang web này có các đường liên kết đến các trang web khác. Có một điều xin vui lòng lưu ý rằng tập đoàn Rentokil Initial sẽ không chịu trách nhiệm về các hoạt động cá nhân hay nội dung của các trang khác và vì vậy chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì có liên quan đến các trang web đó.

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dpofficer@rentokil-initial.com.