Dịch vụ Vệ sinh Initial

Initial Việt Nam là thành viên của tập đoàn Rentokil Initial. Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp Vệ sinh chuẩn mực tích hợp vào mỗi hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Trang chủ

Khả năng truy cập

Khả năng truy cập Web

Trang web của chúng tôi đã được phát triển với khả năng truy cập dễ dàng. Với nỗ lực làm cho trang web của chúng tôi có thể đến được với nhiều người nhất, chúng tôi cam kết hỗ trợ Web Accessibility Initiative. Và đặc biệt nhất, điều đó có nghĩa là những khách vãng lai vào trang web của chúng tôi có thể sử dụng rất nhiều các trình duyệt web và đọc dữ liệu.

Các Phím Truy Cập

Phần lớn các trình duyệt web đều hỗ trợ việc kết nối vào một đường dẫn cụ thể hay tạo ra bằng cách gõ các phím đã được định nghĩa trên trang web. Trong Microsoft Windows, bạn có thể nhấn phím ALT + một phím truy cập, trong hệ điều hành MAC, bạn có thể nhấn CTRL + một phím truy cập. Các phím truy cập sau có thể được sử dụng trên trang web Rentokil Initial:

Các Phím Truy Cập

Chức năng

1Hãy di chuyển đến trang chủ
2Bỏ qua sự dẫn hướng
3Hãy di chuyển đến trang chủ
4Kích hoạt mẫu tìm kiếm
9Dẫn hướng tới "Liên lạc với chúng tôi" trang
0Dẫn hướng tới những thông tin có thể truy cập được (trang này)

In ấn

Kiểu bảng (CSS) của trang web này đã được tối ưu hoá để in. Điều này có nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng trang web này đều có thể kích hoạt chức năng in của trình duyệt web và nhận được một “in dễ dàng” có phiên bản của trang hiện thời.

“in dễ dàng” có phiên bản của trang sẽ không chứa bất kỳ sự định hướng trang, định hướng mục, công cụ tìm kiếm, nhãn của hình ảnh hay phần cuối của trang web.

CHÚ Ý: Nếu Javascript không được trình duyệt web của bạn hỗ trợ, hay tính năng hỗ trợ Javascript đã được tắt, các trang web sẽ hiển thị một “Nhấp vào đây để in…” đường dẫn sẽ dẫn tới thông tin này.

Liên hệ ngay để được
Tư vấn miễn phí

  • 1800 54 54 83
  • Liên hệ trực tiếp với 
  • Tư vấn viên